به گزارشافکارنیوز، مقداد همتی با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند تا پایان خرداد ماه به متقاضیان تحویل داده شد، گفت: دور دوم تحویل واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پرند از ماه جاری آغاز می شود.

وی ادامه داد: تا پایان شهریور ماه هر ماه ۱۰ هزار واحد مسکن مهر درشهر جدید پرند به متقاضیان تحویل داده می شود.

مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور مسکن مهر در ادامه تصریح کرد: تمامی واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پرند با امکانات زیر ساختی و رو ساختی به متقاضیان تحویل داده می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: تاکنون ۱۰هزار واحد از پروژه های مسکن مهر در پرند افتتاح شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با اشاره به اینکه ۸۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند در حال ساخت است، افزود: تا شهریورماه ۶۰ هزار واحد مسکن مهر در پرند به بهره برداری می رسد.

همتی در ادامه خاطرنشان کرد: تا آذرماه ۲۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده به بهره برداری خواهد رسید.