به گزارش افکارنیوز، قیمت خرید هر مترمربع مسکن در مناطق مختلف تهران به شرح زیر می باشد: