به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در راستای اجرای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تمامی دارندگان سپرده‌های مدت‌دار بانک سامان اعم از سپرده کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه، شش‌ماهه و ۹ ماهه، سپرده‌های یک ساله تا پنج‌ساله بانک سامان و سپرده بلندمدت توشه که از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۰ افتتاح حساب کرده‌اند یا حساب‌شان را از تاریخ ذکر شده به بعد تجدید کرده‌اند، مشمول این تغییرات قرار می‌گیرند.

نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه در مقاطع عادی ماهانه، معادل شش درصد، سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه هشت درصد، سپرده کوتاه‌مدت ویژه ۹ماهه ۱۰درصد شده است و همچنین از ۲۲ فروردین۹۰، سپرده بلندمدت یک‌ساله ۱۲.۵ درصد، دو ساله ۱۳درصد، سپرده بلندمدت۳سه‌ساله ۱۴درصد، سپرده بلندمدت چهار ساله ۱۴.۵ درصد و سپرده بلندمدت پنج‌ساله معادل ۱۵ درصد است.

قابل توجه آنکه، در مقاطع خاص یعنی در مقاطع سه‌ماهه، شش‌ماهه و ۹ماهه و ۱۲ماهه نرخ‌های سود بیش از نرخ‌های ذکر شده است که به عنوان مثال می‌توان به نرخ سود کوتاه‌مدت ویژه ۶شش‌ماهه اشاره کرد که در مقطع زمانی سه‌ماهه معادل ۸.۱ درصد و در مقطع زمانی شش‌ماهه ۸.۲۵ درصد است.

در ضمن، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله در مقطع زمانی سه ماهه معادل ۱۵.۱۵ درصد، در مقطع شش‌ماهه معادل ۱۵.۲۵ درصد و در مقطع زمانی۱۲ماهه معادل ۱۶ درصد شده است.

مشتریان بانک برای کسب ازاطلاعات بیشتر در خصوص نرخ سود سپرده‌های جدید سامان می‌توانند به سایت بانک سامان به آدرس www. sb۲۴. com مراجعه کرده یا با مرکز سامان ارتباط به شماره۶۴۲۲-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

همچنین روابط عمومی این بانک اعلام کرده نتایج آزمون بانک سامان مربوط به اسفند ماه۸۹، ظرف کمتر از سه هفته آینده بر روی سایت بانک سامان قرار می‌گیرد.