به گزارشافکارنیوز، محمد رضا تجلی پور با بیان مطلب فوق گفت: بیشترین تعداد مجوزهای سرمایه گذاری در استان تهران طی سال های ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۹۱ با بیش از ۱۰۰ طرح و بالغ بر جذب ۲۶۱۱ میلیون دلارسرمایه گذاری خارجی که به ترتیب در بخش های صنعت با ۵۷ طرح، خدمات ۲۵ طرح، ساختمان با ۱۲ طرح و کشاورزی با ۶ طرح صادر شده است. به گفته وی، در بین بخش های مذکور بیشترین در صد تحقق ورود سرمایه متعلق به بخش کشاورزی با ۱۲۵ درصد و کمترین آن متعلق به بخش خدمات با ۲۱ در صد بوده است.

وی مهمترین اقدامات انجام شده در راستای افزایش جذب سرمایه گذاری در استان، رفع موانع مشکلات سرمایه گذاران و انجام بازدید های مستمر و متعدد طرح های سرمایه گذاران خارجی و برگزاری جلسات متعدد با حضور آنها دانست و افزود: شناسایی و گرد آوری ۴۸ فرصت سرمایه گذاری با حجم سرمایه بیش از۷۵۸ میلیون یورو از طریق برگزاری جلسات و انجام مکاتبات مکرر با بخش دولتی و خصوصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری دولتی و خصوصی استان به سرمایه گذاران خارجی، شناسایی سرمایه گذاران فاقد مجوز سرمایه گذاری خارجی، ایجاد پورتال مرکز خدمات سرمایه گذاری گرد آوری بانک اطلاعات سرمایه گذاران خارجی، شرکت در کارگاه ها و آموزش های مرتبط با موضوع سرمایه گذاری و تهیه گزارشات مستمر از وضعیت سرمایه گذاری در استان را از دیگر اقدامات صورت گرفته بر شمرد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران در ادامه با اشاره به مهمترین برنامه های سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، گفت: در صدد هستیم در راستای جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۲، شناسایی و به روز رسانی فرصت های سرمایه گذاری در استان، جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق اعزام و پذیرش هیئت های سرمایه گذاری و شرکت در همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با سرمایه گذاری اقدام نماییم.

به گفته تجلی پور، رفع و موانع مشکلات سرمایه گذاران خارجی از طریق ارائه مشاوره و برگزاری نشست های مشترک و بازدید از محل اجرای پروژه ها به منظور چگونگی روند و پیشرفت طرح های سرمایه گذاری و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با موضوع سرمایه گذاری و حضور کارشناسان و نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری از اسایر اقدامات پیش روی این سازمان است.