به گزارش افکارنیوز، ۶۰ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال سهم ۱۴ شرکت دولتی تا پایان نیمه نخست خرداد امسال واگذار شد که از این میزان سهام، ۴۲ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس اوراق بهادار، ۱۴ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال در فرابورس و ۳ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال سهم از طریق مزایده فروخته شده است.

همچنین از این میزان واگذاری، ۳۶ هزار و ۴۰۹ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۴ هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۴۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی بود.

در دو ماه و نیم نخست سال ۹۲ بالغ بر ۲ میلیون سهم ترجیحی به ارزش ۴۱ میلیارد ریال به ۳۵۴ نفر از کارکنان و کارمندان شرکتهای مشمول فروخته شد.