به گزارشافکارنیوز، محمد اصابتی گفت: در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی که صبح امروز برگزار شد گزارش کلی عملکرد کمیته های استانی از ابتدای طرح تا پایان سال ۹۱ ارائه شد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی از سال ۸۱ لغایت ۹۱ در ۱۰ هزار و ۲۳۸ جلسه کمیته استانی ۵۷۱ هزار و ۵۷۷ درخواست به صورت فردی و ۶۸ هزار و ۸۸۹ درخواست مشاغل به صورت گروهی مورد بررسی قرار گرفت و به ترتیب از این تعداد، ۴۱۴ هزار و ۴۶۱ درخواست انفرادی و ۴۴ هزار و ۱۴۵ درخواست گروهی مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: از این تعداد برای ۲۷۰ هزار یعنی حدود ۶۰ درصد از متقاضیان تایید شده منجر به صدور احکام بازنشستگی از سوی تامین اجتماعی شده است. دبیر شورای عالی حفاظت فنی به بررسی گزارش عملکرد به تفکیک کمیته های استانی مقایسه سال های ۹۱ - ۹۰ پرداخت و گفت: در اجرای آئین نامه موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره(۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی کمیته های استانی در محل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تشکیل می شود که برابر آمار در ۲۸۹۱ جلسه تشکیل شده(از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۱) از ۲۰۴ هزار و ۷۹۷ تقاضای فردی بررسی شده در کمیته های استانی پرونده حدود ۸۰ درصد کل متقاضیان مورد تایید قرار گرفت و از کل پرونده های ارسالی به تامین اجتماعی تعداد ۶۷ هزار و ۳۷۵ مورد یعنی ۳۶ درصد منجر به صدور حکم بازنشستگی شد.

اصابتی در ادامه موضوع کمیته های تجدید نظر استانی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: از ۱۱ هزار و ۷ مورد درخواست گروهی بررسی شده نیز حدود ۱۰ درصد یعنی ۱۳۰۹ مورد منجر به اعتراض شده و از این تعداد حدود ۳۰ درصد مجددا مورد تایید قرار گرفته است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه خاطرنشان کرد: آنچه که از آمار ارائه شده مفهوم شده نزدیک بودن اعتراض به آرا کمیته های بدوی استانی در تقاضاهای فردی و گروهی است که حدود ۹ درصد در مجموع است.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه عملکرد کمیته های استانی در سالهای ۹۱ - ۹۰ نشان می دهد تعداد جلسات کمیته های بدوی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و این در حالی است که درخواست های بررسی شده در این کمیته ها رشد ۱۵۰ درصدی داشته و با وجود عدم پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته های استانی نشان دهنده افزایش عملکرد کمیته های مذکور در بررسی است.

در این جلسه همچنین موارد مختلف در خصوص کارهای سخت و زیان آور، طرح نتایج مربوط به استعلام صورت گرفته از تامین اجتماعی در خصوص پیمانکاران و کارفرمایان شرکت های خدماتی و تامین نیروی انسانی به پرداخت ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در کارهای سخت و زیان آور و طرح نتایج مربوط به استعلام صورت گرفته از تامین اجتماعی در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست متقاضیانی که در زمان ارائه درخواست از شمولیت قانون کار خارج شده اند و .... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.