به گزارش افکارنیوز،محسن ایزد خواه در گفتگو با مهر درمورد بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: مطابق با ماده ۲۴ قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مصوبات، دولت باید به عنوان بزرگترین شریک اجتماعی صندوق تامین اجتماعی سهمی را پرداخت کند که این سهم ۳ درصد حق بیمه تعیین شده است.

به گفته وی، در مجموع میزان بدهی های دولت به تامین اجتماعی ۲۳ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ طی سالهای اخیر بیشتر شده است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: با توجه به شعار مهرورزی و عدالتخواهی، از دولت دهم انتظار می رود در جهت حمایت از اقشار محروم جامعه پرداخت سهم حق بیمه را روانتر و بهتر از گذشته انجام دهد چراکه پرداخت نشدن بدهی های دولت باعثمی شود وضعیت معیشتی و امنیتی بازنشستگان به خطر بیافتد.

ایزد خواه افزود: قانون رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مواردی از برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده که علاوه بر پرداخت بدهی های گذشته ترتیبی برای پرداخت دیون آتی نیزاتخاذ کند.

وی با اشاره به اینکه دولت باید هرساله در قالب لایحه بودجه به تعهدات خود عمل کند، گفت: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که صندوق تامین اجتماعی دارد در خوشبینانه ترین حالت در آستانه ورشکستگی قرار دارد و در حالت بدبینانه نیز مصارف این سازمان بر منابع پیشی گرفته است.

به گفته وی، دولت باید بدهی های خود را به تامین اجتماعی جزء دیون ممتازه بداند و برای پرداخت آن اقدام کند چرا که این امر با امنیت ملی گره خورده و هنگامی که بازنشستگان در رفاه و آسایش باشند بهترین حامیان دولت و نظام هستند.