به گزارشافکارنیوز، احمد حاتمی یزد، با بیان این‌که علت اصلی تورم وحشتناک هشت سال اخیر افزایش حجم نقدینگی است گفت: تا زمانی‌که حجم نقدینگی کنترل نشود نمی‌توان این تورم را کنترل کرد.

وی ادامه داد: رعایت استقلال بانک مرکزی از دیگر موارد مهمی است که در دولت بعدی باید به آن توجه زیادی شود، یعنی به بانک مرکزی اجازه دهند در انجام وظایف خود به اتکای نظرات کارشناسی تصمیم‌گیری کرده و نظرات فردی و سلیقه‌ای بدون بررسی به بانک مرکزی تحمیل نشود.

وی اظهار کرد: همچنین به اعتقاد من در دولت بعدی باید واحد‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی را به استفاده از اوراق مشارکت یا ابزار‌های دیگر پولی تشویق کرد.

حاتمی یزد تاکید کرد: بانک مرکزی باید این قدرت را داشته باشد که نظارت فنی وعلمی بر روی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن روابط سیاسی و حزبی مالکان بانک‌ها داشته باشد و از سویی باید نظارت و دقت کارشناسی بیشتری اعمال کند تا ساختار مالی بانک‌ها حفظ شود.

وی ادامه داد: توجه بانک مرکزی به آیین نامه مطالبات معوق بانک‌ها و اجرای دقیق ضوابط کمیته بین‌المللی بانک‌ها از دیگر موارد مهم است و به‌طور کلی دولت بعدی سیاست‌ها را باید به نحوی طراحی کند که بتوانیم درجدول زمان‌بندی قابل قبولی به ارز تک نرخی برسیم.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: تا زمانی که ارز تک نرخی به دست نیاید رانت‌خواری و فساد برای کسب ارز ارزان‌تر در نظام اداری ما اتفاق خواهد افتاد.

وی با تاکید بر این که مبالغ زیادی در اختیار بانک‌ها قرار داده شده که موجب افزایش نقدینگی و تورم بالا شده گفت: اگر تولید به اندازه افزایش حجم نقدینگی بالا نرود این موضوع برای اقتصاد ما سم است و پمپاژ نقدینگی به جامعه اصلا به مصلحت کشور نیست.

به اعتقاد او اگر بانک مرکزی منابعی در اختیار بانک‌ها قرار دهد کار درستی نیست و منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بهتر است پولی که به بخش تولید و مسکن داده می‌شود از سپرده‌ها تامین شود نه از بانک مرکزی.

وی در پایان تاکید کرد: منابع بانکها باید منابع سپردهای مردم باشد نه خلق پول.