به گزارشافکارنیوز، عباس معمارنژاد با اشاره به آغاز اجرای فاز دوم طرح جامع گمرک نوین از ۳ روز دیگر گفت: این طرح در ۴ فاز اجرایی خواهد شد که طراحی مفهومی و بررسی وضع موجود و چشم انداز آن از جمله آنها است. نقشه راه گمرک نوین در اردیبشهت ماه گذشته تدوین شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه طرح جامع گمرک نوین در ۳۵ طرح ترسیم شده است، تصریح کرد: این طرح در بخش های مختلفی همچون امور گمرکی، حقوقی، فناوری، برنامه ریزی و مالی و اداری اجرا خواهد شد. برای طراحی طرح جامع گمرک نوین از مدیران گمرکات کشور درخواست شده بود که نظرات خود را به گمرک ارائه کنند.

وی افزود: بر این اساس از مدیران کلیه گمرکات کشور خواسته شد که در مورد نحوه پیاده‌سازی و اثربخشی طرح مذکور پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود را ارائه کنند و در این کار مشارکت نمایند.

رئیس کل گمرک ایران همچنین از پیاده سازی سامانه هوشمند ورود و خروج کالا در ۱۱ گمرک و سامانه هوشمند ترانزیت در ۲۴ گمرک خبرداد و خاطرنشان کرد: مراحل تکمیلی این سامانه ها تا سه ماه دیگر نهایی خواهد شد، این در حالی است که ۸۸ درصد از حجم تجارت کشور از طریق ۱۱ گمرک برخوردار از سامانه هوشمند ورود و خروج کالا انجام می شود.

معمارنژاد راه اندازی و استفاده از سامانه های هوشمند در گمرکات کشور را یک ضرورت دانست و افزود: استفاده از سامانههاي هوشمند گمركي ابزاري موثر براي اجراي طرح مديريت يكپارچه مرزي است و هماهنگی بیشتری در امر ورود و خروج کالاها در گمرک فراهم می کند.