به گزارشافکارنیوز، علی نیکزاد در حاشیه افتتاح ۱۰ هزا رواحد مسکن مهر هشتگرد، افزود: هم‌اکنون حدود ۴۷ هزار واحد مسکن مهر دیگر در این شهر در حال ساخت است که پیش‌بینی می‌شود همه آنها در سه ماه فصل پاییز افتتاح و به متقاضیان تحویل شود.

وی با یادآوری این‌که این تعداد واحد مسکونی به دو صورت سنتی و صنعتی در حال ساخت هستند، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هر ماه حدود پنج هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد به بهره‌برداری می‌رسد که بر این اساس تا اواخر پاییز امسال همه ۴۷ هزار واحد مسکن مهر افتتاح خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امکانات لازم شهری نظیر مسجد، مدرسه، فضای سبز و... برای این تعداد واحد مسکونی ساخته شده است، گفت: در راستای ایجاد زیرساختهای مناسب و ارزان حملونقل، اتمام مترو هشتگرد در مدت کوتاه در دستور کار قرار گرفته بهطوریکه ریلگذاری بخشی از این مترو انجام شده است.