وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یارانه های نقدی مطابق روال به حساب مردم واریز خواهد شد، گفت: وزارت رفاه و ستاد هدفمندی یارانه ها در حال نهایی کردن زمان واریز یارانه های نقدی مرحله سوم به حساب مردم هستند.

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در مراسم آغاز به کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یارانه نقدی چه روزی از فروردین ماه به حساب مردم واریز می شود؟ گفت: جریان واریز یارانه های نقدی یک جریان قاعده مند در اقتصاد ایران است که نباید بر روی تاریخ آن هیجان زده شد و مطابق روال یارانه های نقدی به حساب مردم واریز خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: وزارت رفاه و تامین اجتماعی و ستاد هدفمندی یارانه ها در حال نهایی کردن زمان واریز یارانه های نقدی مرحله سوم به حساب مردم هستند.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه زمان مشخص نیست اما جمع بندی دبیرخانه کارگروه طرح تحول اقتصادی و ستاد هدفمندی یارانه ها این است که واریز یارانه های نقدی به صورت ماهانه به حساب مردم صورت گیرد و رایزنی ها حکایت از آن دارد که استقبال مردم در واریز یارانه ها به صورت ماهانه بیش از واریز به صورت دوماه یک بار است و این موضوع قطعی شده است.