سکوت دو ساله مراجع رسمی در عدم اعلام آمارهای اقتصادی بازهم شکسته نشد.

به گزارش خبر آنلاین، بانک مرکزی در آخرین گزارش رسمی خود از وضعیت اقتصادی کشور طی سه ماهه دوم سال ۸۹ ضمن عدم انتشار امار مربوط به رشد اقتصادی، به دلیل عدم انعکاس امار بیکاری توسط مرکز آمار در این زمینه هم سکوت کرده است. در این گزارش جای خالی امارهای مربوط به میزان جوازهای صنعتی برای تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی در کشور از سال ۸۷ به بعد نیز مشهود است.

در این زمینه پیش از این در اظهارات غیر رسمی عنوان شده بود که دلیل عدم انتشار آمارهای فوق از سوی بانک مرکزی عدم همکاری دستگاههای مربوطه به خصوص وزارت صنایع بوده است که اطلاعات پایه و لازم برای استنتاج آمارهای فوق را در اختیار دفتر امار بانک مرکزی قرار نمی دهد ولی مدیران وزارت صنایع این موضوع را تکذیب کرده عنوان می کنند که مسئول ارایه این اطلاعات نبوده و نیستند. البته امارهای مربوط به رشد اقتصادی بخشهای مختلف اقتصادی که سرجمع انها نشان از نرخ رشد اقتصادی دارد تنها شامل صنایع نشده به بخش هایی مانند کشاورزی و خدمات نیز باز می گردد.

قابل ذکر است خبرگزاری فارس به نقل از صندوق بین المللی پول میزان رشد اقتصادی ایران را در سال ۸۹ معادل ۱ درصد اعلام کرده و این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی پیش از این پیش بینی نرخ رشد منفی را برای اقتصاد ایران مطرح کرده اند، البته این نرخ اعلام شده از سوی صندوق بین المللی پول می تواند گویای نرخ رشد اقتصاد کشور ناشی از بخش نفت باشد.