به گزارش افکارنیوز، مهدی غضنفری که دو روز پیش صراحتا گفته بود پروژه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت شکست خورده است، دیروز باز هم به این شورا تاخت تا بگوید وزارت صنعت بهتر می‌توانسته خودروسازی را اداره کند. تاکید ویژه وزیر صنعت بر این است که خودروسازان مشکل مالی دارند و باید با تزریق نقدینگی، آنها را از وضع فعلی نجات داد، اما آیا پول دوای درد جاده مخصوصی‌ها است؟
غضنفری با نقد عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو و دفاع از روشی که سازمان حمایت برای تعیین قیمت به کار می‌برد، می‌گوید مشکل خودروسازان با تامین نقدینگی به خصوص ارز و همچنین رشد بهره وری حل خواهد شد، اما پرسش اینجاست که اگر روش سازمان حمایت درست بود، پس چرا در همان زمان افزایش قیمت‌ها نیز تولید بهبودی هرچند جزئی هم نیافت؟ اگرچه در مشکلات مالی خودروسازان و اثر آن بر کاهش تولید، تردیدی نیست، اما به اعتقاد کارشناسان نمی‌توان به صرف تزریق نقدینگی، دل به جان گرفتن دوباره خودروسازی ایران بست. به اعتقاد آنها، خودروسازی ایران دردهای زیادی دارد(درد کیفیت، درد تکنولوژی، درد بهره وری و…) و بی‌پولی نیز یکی از آنهاست ولی نه همه آن. خودروسازی ایران کمتر از دو سال است که به چنین شرایط سختی گرفتار آمده، حال آنکه پیش‌تر و در دوران اوج نیز نتوانستند مشتریان را راضی کنند و آن زمان نیز مردم به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی معترض بودند.
با این حساب و به فرض تامین نقدینگی مورد نظر وزیر صنعت برای خودروسازان، باز هم نمیتوان به آینده خودروسازی خوشبین بود، چه آنکه اگر درد بیپولی دوا شود، این صنعت همچنان گرفتار دیگر دردهایش خواهد ماند.