به گزارشافکارنیوز، بانک مرکزی افزوده است: بانک های قرض الحسنه ای که بر اساس توافقنامه امضا شده با بانک مرکزی، تعهدات صندوقهای قرض الحسنه ادغامی با خود را پذیرفته اند، موظف به پاسخگویی، ارائه خدمات و انجام تعهدات خود به مشتریان صندوقهای ادغامی هستند.

بانک مرکزی تصریح کرده است: مشتریان صندوقهای قرض الحسنه ادغامی با بانکهای قرض الحسنه در صورت بروز هر گونه مشکل می توانند آن را با شماره تلفن ۲۹۹۵۴۸۵۵به سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بانک مرکزی اطلاع دهند.

در اجرای طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بانک مرکزی، به تازگی شماری از صندوقهای قرض الحسنه چند شعبه ای فعال در نقاط مختلف کشور با بانکهای قرض الحسنه ادغام شده اند.

در حال حاضر بانک قرض الحسنه مهر ایران (دولتی) و بانک قرض الحسنه رسالت (خصوصی) با مجوز بانک مرکزی دور جدید فعالیت خود را آغاز کرده اند.