به گزارشافکارنیوز، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ خرداد امسال بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره(۴) الحاقی به بند الف ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی تصویب کرد که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به سرمایه گذاری در طرح تولید آنزیم های خوراک دام، طیور و آبزیان تا سقف ۴۹ درصد با بخش غیردولتی مشارکت کند.

بر این اساس ایدرو مجاز است به میزان ۲۵۶ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال با بخش غیر دواتی در چهارچوب اساسنامه و مقررات خود در فعالیت های گروه یک ماده(۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در این طرح مشارکت کند.

محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور مصوبه هيات وزيران درباره سرمايه گذاري ايدرو در طرح توليد آنزيم هاي خوراك دام، طيور و آبزيان را براي اجرا ابلاغ كرد.