به گزارش افکار به نقل از «توانا»، پیمان فروزش گفت‌ بر طبق بانکداری بدون ربا بانک باید در پایان هر دوره مالی، براساس سود مجموع سرمایه‌گذاری‌ها به سپرده‌گذاران سود بپردازد، اظهار داشت: در اقتصاد اسلامی بانک با استفاده از کارمزد خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهد، کسب درآمد می‌کند.
وی افزود: با این وجود در شرایط فعلی بانک‌ها بخش عمده‌ای از سود عملکرد خود را از طریق پرداخت تسهیلات به دست می‌آورند که این روش با روح بانکداری اسلامی همخوانی ندارد.

* مقاومت بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره علت حرکت سیستم بانکی از عقود مبادله‌ای به سمت عقود مشارکتی با بیان اینکه دلیل این رفتار بانک‌ها کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای است، خاطر نشان: طبق قانون برنامه چهارم توسعه نرخ سود عقود مبادله‌ای تا پایان برنامه باید تک رقمی می‌شد اما مقاومت سیستم بانکی در برابر کاهش نرخ سود و افزایش سهم عقود مشارکتی در پرداخت تسهیلات بانکی موجب توقف کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص نظر برخی کارشناسان و مسئولان مبنی بر کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید، ضمن تأیید این مسئله با بیان اینکه کمبود منابع نمی‌تواند دلیل قانع کننده‌ای برای عدم اختصاص تسهیلات به بخش تولید باشد، گفت: در صورتی که تولید در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرد منابع موجود تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز‌های تولیدکننده‌گان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.