به گزارشافکارنیوز، هادی ابوی، اظهار کرد: در مورد افزایش حق مسکن و خواربار کارگران اصرار بر تشکیل هر چه سریع‌تر جلسه مذکور را داریم و معتقدیم که رقم افزایش حق مسکن که در جلسه آخر ۱۰۰ درصد پیشنهاد شد بسیار ناچیز و مایه خجالت جامعه کارگری است.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه شورای عالی کار که پیش از سفر وزیر کار به اجلاس سازمان جهانی کار تشکیل شد، قرار شد تا جلسه با همان دستور جلسه تجدید شود.

به گفته ابوی از آخرین جلسه شورای عالی کار بیش از یکماه می‌گذرد و نمایندگان کارگران و تشکلهای کارگری در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی در عین حال در مورد افزایش خواربار کارگران گفت: همچنان مصمم هستیم که به کارگران کالا بدهند زیرا قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمده است.

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با بیان اینکه نمی‌توان همه کارهای کشور را تا روی کار آمدن دولت بعدی متوقف کرد، افزود: چهار ماه از سال گذشته و جامعه کارگری همچنان منتظر تحقق وعده‌های داده شده است لذا از مسوولان امر انتظار داریم به جای توقف کارها به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه بسیاری از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از ابتدای سال تلاش کردند تا جلسات بررسی افزایش حق مسکن و خواربار کارگران برگزار شود اما این جلسات با تاخیر و تنها در هفتم خرداد ماه برگزار شد که حاصلی جز اعتراض کارفرمایان و یک صورتجلسه امضا شده نداشت؛ پس از آن مقرر شد تا موضوع حق مسکن و خواربار کارگران از دستور جلسه شورای عالی کار خارج نشود و هر گونه تصمیم گیری در این خصوص به جلسه بعدی شورا موکول شد.

با سفر وزیر کار و هیات اعزامی نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی به یکصد و دومین اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو، تشکیل جلسه شورای عالی کار نیز با وقفه همراه شد که این امر اعتراض و گلایه بخشی از گروه‌های کارگری را در پی داشت.

به گزارش ایسنا، اسدالله عباسی - وزیر کار - چند روز قبل اعلام کرد که جلسه حق مسکن و خواربار کارگران به زودی تشکیل می شود تا شرکای اجتماعی در این خصوص به توافق برسند.

به گفته وی آخرین جلسه شورای عالی کار با مذاکراتی همراه بوده اما نتیجه نهایی آن منوط به تشکیل جلسهای دیگر با اعضای شورای عالی کار است که به زودی زمان آن اعلام میشود.