به گزارش افکارنیوز،محمود دودانگه، میزان منابع صندوق توسعه ملی را حدود ۵۲ میلیارد دلار اعلام و اظهار کرد: از این منابع به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی تسهیلات پرداخت شده و بخش کوچکی نیز صرف امورات صندوق شده است.

وی با بیان این که با کسرکردن تسهیلات داده شده و هزینه‌ها از منابع صندوق، ‌ میزان موجودی صندوق مشخص می‌شود، تصریح کرد: اکنون موجودی صندوق توسعه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به نقش صندوق توسعه در افزایش منابع و ذخایر ارزی کشور، گفت: صندوق توسعه منابع حاصل از فروش نفت را به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه های دارای توجیه اقتصادی هدایت کرده است.

دودانگه در ادامه با اشاره به این که مجموع قراردادهای عاملیت ارزی صندوق که با ۱۸ بانک عامل منعقد شده به ۳۴ میلیارد دلار می رسد، افزود: چهار قرارد داد با ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال جاری منعقد شده است.

وی با اشاره به این که در مجموع از این تعداد ۳۵۰ طرح با ارزش ۲۱ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار مصوب شده، خاطرنشان کرد: از این تعداد شش طرح با ارزشی معادل ۸۱۸ میلیون و ۷۲۲ هزار دلار در سه ماهه ابتدایی سال جاری مصوب شده است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ارزش قرار دادهای عاملیت ریالی را که از طریق هفت بانک عامل منعقد شده ۱۰۵ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: در بخش تسهیلات ریالی صندوق در سال گذشته و سه ماهه ابتدایی سال جاری ۱۷۶۳ طرح با ارزش ۱۹۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که ۴۹۳ طرح با ارزش ۱۴۰۰میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت و معدن و ۱۲۷۰ طرح با ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

دودانگه در پایان با اشاره به این که در سال ۹۰ نیز ۱۰ درصد منابع صندوق به صورت ریالی به بخش آب و کشاورزی پرداخت شد، گفت:با احتساب تسهیلات ریالی سال ۹۰، در مجموع در بخش کشاورزی به ۸۹ هزار طرح چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.