به گزارش افکارنیوز، مهدی هدایت مدیر عامل شرکت عمران پردیس، با تایید افزایش قیمت در پروژه های مسکن مهر پردیس گفت: ۳ تا ۴ میلیون تومان برای سرعت بخشی به خدمات زیر بنایی مسکن مهر از متقاضیان دریافت می شود.

وی ادامه داد: برخی از پیمانکاران مازاد بر قراردادها اقداماتی برای پروژه های مسکن مهر انجام داده اند که با هماهنگی شرمت عمران پردیس هزینه ها از متقاضیان دریافت می شود.

هدایت در ادامه تصریح کرد: هزینه های اقدامات انجام شده در این پروژه ها توسط شرکت عمران پردیس برآورد و بین ۳ تا ۴ میلیون تومان رسیده است.

مدیر عامل شرکت عمران پردیس در ادامه اظهار داشت: متقاضیانی که قرارداد پیش فروش در فازهای ۳ و ۹ را دارند باید طبق نظر و مصوبه شرکت عمران پردیس این هزنیه ها را به پیمانکاران پرداخت نمایند.

وی در ادامه توضیح داد: بخشی از هزینه های خدمات زیر بنایی که توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته از متقاضیان دریافت می‌‌شود.

هدايت در ادامه خاطر نشان کرد: هزينه ها دريافت شده با توجه به متراژ و منطقه از متقضيان دريافت مي شود.