به گزارش سایپانیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه سهام شرکت سایپا منتهی به سال مالی ۳۰ /۱۲/۹۱ با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا برگزار شد .

بر اساس این گزارش در جریان برگزاری این مجمع سهامداران حقیقی و حقوقی با طرح پرسش ها از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به بحثو تبادل نظر پرداختند.

براین اساس از بین ۳۵۰ میلیارد تومان سود کسب شده توسط این شرکت طبق تصویب مجمع ۲۰ درصد از این مبلغ(به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال) به سهامداران پرداخت خواهد شد.

سید محمدرضا صباغی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ضمن دوستانه دانستن فضای برگزاری مجمع، این جلسه را یکی از بهترین جلسات مجامع گروه خودروسازی سایپا دانست و افزود: سهامداران در مجمع امروز به راحتی پیشنهادها و انتقادات خود را مطرح کردند.

وی اضافه کرد: برای سال جاری نیز ۱۸۷ ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی شده است که بصورت مطلوب به اطلاع سهامداران رسیده است.

صباغی با اشاره به شرایط دشوار صنعت خودرو در طی سالهای گذشته خواستار توجه ویژه دولت به صنعت خودرو کشور شد و تاکید کرد: این صنعت با توجه به اینکه از لحاظ ارزش افزوده و گردش مالی قابل توجه و همچنین از لحاظ تاثیر گذاری بر روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صنعت بسیار مهم و محوری محسوب می شود باید توجه ویژه ای به آن بشود و از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد و مشکلات مربوط به نقدینگی که در واقع ستون فقرات تولید است با توجه ویژه ای دنبال شود.

وی تاکید کرد: درصورت تحقق شرایط مناسب برای این صنعت امکان تغییر ساختارپرتفوی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا فراهم خواهد شد و به تبع آن سود آوری این شرکت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.