افكار نيوز -هر چند كارشناسان قيمت طلا در ايران را بيش از قيمت بازارهاي جهاني مي دانند اما افزايش قيمت جهاني فلزات گرانبها به خصوص طلا را نمي توان ناديده گرفت.
حدول روبرو قیمت طلا طی یکماه گذشته را نشان می دهد و کاملا پیداست که در این مدت قیمت طلا حدود ۹۰ دلار در هر اونس افزایش داشته است
جدول زیر هم قیمت سه روز گذشته را در بازار نیویورک مشخص می کند.

خط فیروزه اینشانگر قیمت طلا در ۱۵ آوریل است
خط قرمز۱۷ آوریل وخط سبز قيمت طلا در ساعات گدشته را بيان مي كند