افکار نیوز - شاپور پولادی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکارنیوز با بیان اینکه مجلس مصوبه ،ادغام وزارت خانه ها و تعدیل آن از ۲۱ به ۱۷ را تا پایان برنامه پنجم توسعه به دولت ارائه کرده است گفت: این امر از سوی سبب کاهش ماموریت های غیر موازی وزارت خانه ها و تمرکز گرایی بیشتر آنها و نیز کاهش مراحل اداری مردم در وزارت خانه ها می شود.

وی ادامه داد: وزارت راه و ترابری یک وزارت خانه بسیار گسترده است ودارای ماموریت های بسیار ازجمله دریایی و زمینی وهوایی است به گونه ای که در حدود ۳۵ درصد از اعتبارت کشو رمتعلق به این وزارتخانه است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ادغام وزارت راه وترابری با مسکن سبب ناهماهنگی گستردگی برنامه ها می شود افزود: وزارت مسکن نیز دارای برنامه گسترده ای از تامین مسکن. معماری شهر، اصلاح بافت های فرسوده است بنابراین ادغام این دو وزارتخانه بزرگ به مصلحت نیست و هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند.
نماینده ایلام خاطر نشان کرد: بهبهانی وزیر سابق وزارت راه در خصوص ادغام وزارت مسکن و راه پیشنهاد داده بود که به نظر می رسد ادغام این دو سبب افزایش حجم وگستردگی برنامه ها و در نتیجه بی نظمی در این دو وزارت خانه می شود.