گروه اقتصادی؛

ساختمان شیشه ای در ابتدای فعالیت دولت دهم به حراج گذاشته شد تا پول آن صرف سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شود. با اتمام فعالیت این دولت هنوز این پول به حساب بخش تولید واریز نشده است.

به گزارشافکارنیوز، ساختمان شیشه ای معروف به کاخ شیشه ای که نزدیک به چهار دهه محل استقرار کارشناسان بخش کشاورزی بود، در روزهای پایانی سال ۸۹ با این هدف که بخشی از پول آن به حساب «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» در راستای توسعه سرمایه گذاری در این بخش واریز شود، به حراج گذاشته شد. قیمت پایه تعیین شده برای این ساختمان حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود.

صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم که معتقد بود کارشناسان را باید به سر مزارع برد، ساختمان شیشه‌ای را بدون هیچ مقاومتی به دولت تقدیم کرد. شایعاتی در این باره که یکی از شرایط احمدی نژاد برای انتصاب افراد در پست وزارت جهاد کشاورزی، تخلیه ساختمان شیشه ای بوده، در روزهای ابتدایی وزارت خلیلیان به گوش می رسید. اما وزیر تاکید می‌کرد که در دوره فعالیت وی کارشناسان در سر مزارع حضور خواهند یافت تا دانش و تکنولوژی به بدنه بخش تولید راه یابد.

با تخلیه ساختمان شیشه ای، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در ساختمان های استیجاری پراکنده در شهر تهران، ساکن شدند. نه تنها در این دوره دانش و تکنولوژی به مزارع راه نیافت بلکه استقرار کارشناسان بخش در ساختمان های پراکنده، کشاورزان و متقاضیان دریافت پروانه های مختلف را سر در گم کرد و همان اندک راهنمایی های سابق نیز از بخش تولید حذف شد.

برای قیمت پایه ۶۰۰ میلیارد تومانی ساختمان شیشه ای، خریدای پیدا نشد. بنابراین در نهایت با ترک تشریفات مناقصه و با بهایی معادل یک سوم قیمت پایه، این ساختمان در حالی که نزدیک به یکسال از تخلیه آن می گذشت، به قوه قضائیه واگذار شد. قرار بود با پرداخت بهای ساختمان، بخشی از پول به حساب صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واریز شود اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد.
در بهمن ماه سال ۹۱ وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود اگر قوه قضائیه تا یک ماه دیگر پول ساختمان شیشه ای را پرداخت نکند، باید ساختمان را تخلیه کند. سال ۹۱ به اتمام رسید و گویا بهای ساختمان به حساب دولت واریز نشد.

تشکل های بخش کشاورزی که در طول فعالیت دولت نهم و دهم هر روز بیشتر به حاشیه رانده شده بودند، با شنیدن این خبر دست به کار شده و نامه ای به رییس جمهور منتخب برای جلوگیری از این روند و بازگردانده شدن ساختمان به عنوان سمبل بخش کشاورزی به وزارتخانه متولی تولید شدند.

در نامه ارسالی تشکل های بخش کشاورزی به رییس جمهور منتخب تاکید شده که پراکندگی کارشناسان بخش در ساختمان های استیجاری مختلف در سطح شهر تهران، مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

تشکل های بخش کشاورزی که یکبار دیگر نیز پس از آنکه دولت نتوانست ساختمان را به فروش رساند، طی نامه ای از وزیر خواسته بودند که این ساختمان را به صورت اقساط به آنها واگذار کند- تا سمبل بخش کشاورزی که بلواری نیز به دلیل حضورش، به نام کشاورز نامیده شده بود در بخش حفظ شود- اما پاسخی از سوی خلیلیان دریافت نکرده بودند، این بار امیدوارند تا ساختمان شیشه ای در دولت جدید به بخش تولید باز گردد.