به گزارش افکارنیوز، قیمت خودروها به شرح جدول زیر می باشد: