به گزارشافکارنیوز، ساسان قربانی، اظهار کرد: متاسفانه در یک سال اخیر هجمه‌های مختلفی به صنعت خودرو وارد شده است.

وی با بیان این‌که تعیین نشدن قیمت تعداد قابل توجهی از خودروها از جمله تبعات این هجمه‌ها است، خاطرنشان کرد: شورای رقابت با شعار کاهش قیمت وارد صنعت خودرو شد اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه به جای کاهش قیمت، تیراژ تولید این محصولات کاهش یافت.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب صنعت خودرو پس از گذشت حدود یک سال و سه ماه هنوز پرداخت نشده و مشخص نیست خودروسازان اگر نتوانند تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کنند چه راه دیگری برای تامین منابع مالی مورد نیاز دارند.

وی افزود: از آن سو در جریان هجمه‌های شکل گرفته برچسب‌های مختلفی به صنعت خودرو زده شد به‌گونه‌ای که برخی خودروسازان را فرغون‌ساز و برخی دیگر خودروهای تولیدی را آلت قتاله نامیدند.

قربانی با بیان این‌که بیان چنین تهمت‌هایی باعثکاهش شدید صادرات خودرو شده است، تصریح کرد: مطمئنا وقتی در داخل کشور چنین هجمه‌هایی به صنعت خودرو وارد می‌شود خریداران خارجی نیز در نوع رابطه خود و خرید خودرو از ایران تجدیدنظر خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه تمام این موارد کاهش بیش از پیش تولید خودرو و به موازات آن کاهش صادرات این محصول بوده است. در این شرایط مشخص نیست چرا چنین اقداماتی بر ضد یک صنعت ملی با توجه به جایگاه خاص آن در اقتصاد و اشتغال یک میلیون نفری آن صورت میگیرد؟