به گزارشافکارنیوز، نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به استناد بند ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، از این پس متقاضیان صدور، تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه شرایط سنی، باید مبلغ ۷۵۰‌هزارریال(۷۵‌هزار تومان) بپردازند.

بنابراین گزارش؛ به دنبال افزایش هزینه صدور گذرنامه، عوارض شهرداری نیز معادل پنجدرصد تعرفه صدور، به مبلغ سههزارو۷۵۰ تومان افزایش مییابد.