به گزارش افکارنیوز، اداره آمار و اطلاعات بازار شرکت بورس اعلام کرد: حدود ۴۲ درصد از کل معاملات الکترونیکی در ۵ کارگزاری انجام شده است که به ترتیب کارگزاری های مفید با ۵۱.۲۱ درصد، بانک کشاورزی با ۴۵.۷ درصد، آگاه با ۴۲.۶ درصد و نهایت نگر با ۸۸.۳ و بانک سامان با ۵۰.۲ درصد رتبه های اول تا پنجم را به نام خود ثبت کردند.

همچنین از کل معاملات، ۲۸ هزار و ۹۶۷ میلیارد ریال خرید و فروش الکترونیکی بوده و ۱۵ درصد از ارزش خرید و فروش خرد و بلوک هم به صورت معاملات بر خط انجام شده است.

بنابراین گزارش ارزش کل خرید و فروش ۹۳ کارگزار فعال بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد، بالغ بر ۴۹۱ هزار و ۱۴ میلیارد ریال بود که دفعات معاملات برابر با ۲میلیون و ۸۰ هزار دفعه بوده است.

بر این اساس ارزش خرید و فروش خرد و بلوک ۱۸۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال معادل ۳۸ درصد معاملات بوده است. ارزش خرید و فروش عمده و سایر ۳۰۲ هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال معادل ۶۱ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.

تعداد ۵ شرکت کارگزاری حدود ۶۷ درصد ارزش کل معاملات را در سه ماهه اول امسال به اختصاص خود دادند.

شرکت های کارگزاری بانک ملت با ۲۵.۴۳ درصد، کارگزاری بانک ملی ایران با ۰۶.۸ درصد، کارگزاری خبرگان سهام با ۶۸.۷ درصد، صبا تامین با ۲۶.۴ درصد و کارگزاری بانک رفاه کارگران با ۱۳.۳ در رتبه های اول تا پنجم این جدول قرار دارند.

همچنین شرکت های کارگزاری مفید با ۹۴. ۱ درصد، کارگزاری تامین سریه نوین با ۶۲. ۱ شرکت کارگزاری آگاه با ۴۶. ۱ درصد، کارگزاری آراد ایرانیان با ۱۰.۱ درصد، و کارگزاری نهایت نگر با ۰۳.۱ درصد در مکان های ششم تا دهم این فهرست جای دارند.