به گزارش واحد مرکزی خبر در جلسه علنی صبح امروز مجلس کلیات طرح اصلاح قانون نفت و گاز پس از سخنان دو موافق و دو مخالف به رأی گذاشته شد که با ۱۵۶ رأی مثبت، ۲۷ رأی منفی و ۸ رأی ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.

نماینده دولت با این طرح مخالفت کرد.

بررسی این طرح و سخنان موافقان و مخالفان از جلسه علنی قبلی آغاز شده بود که امروز کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح، هیئت نظارت بر منابع نفتی با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه تشکیل خواهد شد.

مخالفان، این طرح را در تضاد با اصول ۵۳ و ۷۴ قانون اساسی و همچنین برنامه توسعه کشور می دانند.