به گزارشافکارنیوز، محمود بهمنی در مورد کاهش بدهی‌های خارجی کشور گفت: تمام کشورهای همجوار و همسایه میزان بدهی‌های‌ خارجی شان ارقامی بسیار بالا است؛ رقم‌هایی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار، ۱۰۰ میلیارد دلار و حتی ۱۴۰ میلیارد دلار، اما ما توانسته ایم میزان بدهی‌های خارجی خود را به طور چشمگیری کاهش دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر قدر رقم بدهی‌های خارجی کاهش یابد میزان استقلال و توان اقتصادی کشور افزایش می‌یابد و این موضوع در نهایت باعثکاهش وابستگی به منابع خارجی می‌شود.

وی تصریح کرد: با وجود تمام تحریمهای اقتصادی اعمال شده ما به هیچ عنوان نخواستیم نسبت به تعهدات خود عقب بیافتیم؛ نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد و ما باید بدانیم این است که ما تحت فشارهای بسیار شدید داخلی و خارجی هستیم.