به گزارش افکارنیوز، احمد نعمت بخش با بیان اینکه، دولت مکلف است بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، زیان خودروسازان را پرداخت کند افزود: اما تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

وی ادامه داد: در این قانون تصریح شده است در صورتی که دولت قیمت یک کالا را کمتر از قیمت تمام شده آن تعیین کند، باید مابه التفاوت آن را به تولید کنندگان مربوطه پرداخت کند.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: در حالیکه ۲ خودروساز بزرگ کشور از سال گذشته تا کنون زیان بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی داشته اند، تنها فشار جامعه بر کاهش قیمت خودرو است و کسی به فکر زیان شرکت های خودروساز نیست.

نعمت بخش در خصوص پرداخت زیان خودروسازان از سوی دولت اظهار داشت: مکاتبات انجام شده از سوی انجمن در این زمینه با مراجع ذیربط نیز تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

وی گفت: پیش از اینکه قانون بودجه ۹۲ نیز مصوب شود طی نامه هایی به روسای کمیسیون های صنایع و معادن، اقتصادی و برنامه بودجه مجلس تاکید شد که در بودجه سال جاری پرداخت این زیان خودروسازان مورد توجه قرار گیرد اما این بار نیز به آن توجه نشد.

دبیر انجمن خوروسازان ایران اظهارداشت: با توجه به افزایش قیمت ها هنوز هم خودروسازان زیان می کنند، زیرا قیمت خودرو با توجه به افزایش چند برابری قیمت برخی اقلام، آنچنان افزایش نیافته است.

وي اظهارداشت: خودروسازان كشور موافق افزايش قيمت خودرو نيستند، اما مجبورند براي تامين هزينه هاي خود، قيمت خودرو را با توجه به رشد چند برابري قيمت ها ، افزايش دهند.