بر اساس رتبه بندي ۲۰۱۳ نشريه بين المللي The Asset و براي سومين بار متوالي، بانک پارسيان مفتخر به دريافت لوح برترين بانک اسلامي ايران و همچنين لوح برترين بانک ايران در بانکداري خرد گرديد وطي مراسمي لوح هاي يادشده به آقاي دکتر سيد حسام شمس عالم عضو هيئت مديره و معاون مالي بانک پارسيان اهدا شد.

در این همایش آقایان، منصور تفضلی معاون امور بین الملل و غلام عباس ترابی، مدیر برنامه ریزی، تحقیقات و توسعه بازار بانک پارسیان، دکتر سید حسام شمس عالم را همراهی کردند. تیم اعزامی پارسیان پس از شرکت در مراسم رسمی موسسه The Asset و دریافت جوایز، در حاشیه این نشست مذاکرات کاری نیز برای توسعه روابط بانکی با دیگر بانک های اسلامی و کشور مالزی داشتند.

ضمنا توسط آقای دکتر سید حسام شمس عالم جلسه ای با مسئولین سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار شد و همچنین جلسه جداگانه ای با یکی از صراف های فعال مالزی در عملیات مالی، مدیر عامل بانک سرمایه گذاری خاورمیانه(Middle East Investment Bank)، مدیر عاملNeguri Trading Company LTDو با نماینده اتاق بازرگانی مالزی و نمایندگان Exim Bank مالزی برگزارشد.

سفر موثر مدیران پارسیانی به مالزی و مذاکرات بعمل آمده میان دو طرف زمینه های جدید همکاری و تعامل میان بانک پارسیان و بانک های آن کشور اسلامی را بیش از پیش فراهم ساخت و موضوعات و موقعیت های جدیدی را در دستور کار مدیران بانک قرار داده است.

نشريه The Asset مجله اي پژوهشي - علمي و بين المللي است که همه ساله بانکهاي تراز اول جهان را رتبهبندي کرده و بانکهاي برتر را در سطح کشورهاي آسيايي معرفي و همچنين هر ساله جوايزي را بر اساس رتبهبنديهاي اعلام شده به بانکها و موسسات مالي برتر آسيا اعطا ميکند.