به گزارشافکارنیوز، بهروز مرادی خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف موضوع جدول شماره ۷ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور اعلام کرد: به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و بند «و» قانون برنامه پنجم توسعه پیرو ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و نامه رییس جمهور بودجه مصوب که در سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به آدرس www. spac. ir قرار گرفته وفق قوانین و مقررات ابلاغ می‌شود.

بنا بر اعلام معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه و به استناد بند ۱۲۹ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور تخصیص اعتبارات این قانون درحدود وصولی منابع (درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهایی مالی) قابل تعهد، پرداخت و هزینه است و دستگاههای اجرایی مکلفند تعهدات خود را در سقف تخصیص اعتبار انجام دهند.