به گزارش افکار به نقل از شمانیوز: رضا تبریزی ، کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به انتشار خبر نامگذاری اولین دکل ساخت ایران به نام آریا تصریح کرد: همه افرادی که با حوزه اقتصاد نفت و گاز و یا مسایل تجاری مربوط به دکل های حفاری آشنایی دارند می دانند که نام یک دکل حفاری را مالک و یا خریدار و به تعبیری " مصرف کننده نهایی" دکل تعیین می کنند و نه سازنده و فروشنده و اینکه از سوی یک منبع گمنام و به نمایندگی از سوی سازندگان ادعا شده است اولین دکل ساخت ایران از الان آریا نام گرفته است نشان می دهد که افراد مدعی، هنوز با مسایل بدیهی این صنعت و عرف اقتصاد صنعت حفاری آشنایی ندارند و تنها برای مشوش کردن فضا یا گرفتن ماهی از آب گل آلود دست به طرح این ادعا زده اند.

این دانش آموخته اقتصاد انرژی با طرح این پرسش که دکل ساخته نشده و خریداری نشده چطور صاحب نام شده است؟ یادآور شد: اکنون بیش از ۱۵۰ سال است که شرکت های حفاری در سراسر جهان روی دکل های خود نامگذاری می کنند و حتی یک مورد را نمی توان مشاهده کرد که شرکت فروشنده روی دکلی که ساخته است نامگذاری کرده باشد.

تبریزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این نامگذاری روی دکل های حفاری در کشورهای شرقی و به ویژه خاورمیانه به دلیل بافت خاص شرکت های فعال در حوزه استخراج نفت و حفاری معمولا با ترکیبی از نام و شماره(عدد) همراه است و اینکه ادعا شده است دکلی قرار است در ایران با نام آریا ساخته شود نوعی فرافکنی از سوی طراحان این ادعا است.

وی با تاکید بر اینکه مساله ساخت دکل های حفاری نفت و گاز برای کشورهایی با شرایط اقتصادی و پتانسیل های هیدروکربونی مثل ایران و عربستان نوعی غفلت از اصول و تمرکز بر فرعیات است گفت: ایران در حال حاضر ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت و ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخیره گازی دارد، همچنین ۷۵ میلیون نفر جمعیت و اقتصادی با پتانسیل رشد حدود ۴ درصدی داریم، ما ۴ بازار بزرگ و بالقوه مصرف انرژی در شرق آسیا، شبه قاره هند، اروپا و قفقاز داریم که اگر بتوانیم ۴۰ درصد از تامین تقاضای انرژی این مناطق را هم تا سال ۲۰۲۵ میلادی تضمین کنیم به اصلی ترین قدرت انرژی جهان تبدیل خواهیم شد و می توانیم برای پرشتاب ترین رشد اقتصادی جهان برنامه ریزی کنیم حالا این هدف چه با دکل ایرانی به دست آید و چه با دکل هندی و چینی و آمریکایی تفاوتی در موضوع ایجاد نمی کند مهم این است که بتوانیم به این هدفگذاری که قدرت ملی ایران در آن نهفته است دست یابیم، برای رسیدن به این هدف هم زمان زیادی نداریم که بخواهیم بخشی ازآن را صرف آزمون و خطا در زمینه ساخت دکل یا ساخت برخی تجهیزات پیشرفته کنیم و می توان با نرخ های اقتصادی دکل یا تجهیزات دیگر را از بازارهای جهانی تامین کرد.

تبریزی افزود: بعضی گمان می کنند تنها با رسم یک شکل هندسی روی کاغذ و نامگذاری برای آن می توان آن محصول را ساخت و احتمالا درباره دکل آریا نیز همین اتفاق رخ داده است اما آقایان مدعی فراموش کرده اند که نام دکل حفاری را سازنده آن تعیین نمی کند.