جواداوجی با اشاره به توافق جدید وزارت نفت و نیرو برای دریافت بدهیهای گازی نیروگاهها، گفت: در حال حاضر نیروگاههای کشور حدود ۳۴۰ میلیارد تومان بدهی به شرکت ملی گاز ایران دارند.

به گزارش مهر، معاون وزیر نفت با تاکید بر پرداخت بدهی گازی نیروگاهها در قالب اقساط هفتگی به شرکت ملی گاز با توجه به توافق انجام شده، تصریح کرد: وزارت نیرو اخیرا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی‌های گذشته گازی نیروگاهها به وزارت نفت پرداخت کرد.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز با توجه به توافق انجام شده، باقی مانده بدهی گازی واحدهای نیروگاهی در اقساط ۵ میلیارد تومانی و به صورت هفتگی دریافت خواهد شد.

وی همچنین در خصوص بدهی گازی واحدهای پتروشیمی، اظهار داشت: بدهی گازی واحدهای پتروشیمی هم حدود ۲۳۰ میلیارد تومان برآورد می شود که قرار است این بدهی به صورت اقساط هفتگی به شرکت ملی گاز پرداخت شود.

در همین حال سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت سال گذشته خواستار پیگیری و وصول مطالبات و بدهی‌های گازی نیروگاهها شده و اعلام کرده بود: با اخذ این بدهی‌ها بخشی از مشکلات مالی پیش روی شرکت گاز برای تامین مالی و تکمیل طرحها مرتفع خواهد شد.

مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز نیز پیشتر با تایید وجود بدهی های چند میلیاردی واحدهای مختلف صنعتی به شرکت ملی گاز ایران بابت عدم پرداخت به موقع گازبها به مهر گفته بود: از نظر قانونی سازو کارهای مورد نیاز برای قطع واحدهای صنعتی بدهکار وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه برای تحویل خوراک گازی به واحدهای پتروشیمی، صنایع و نیروگاه ها قراردادهایی منعقد شده است، تاکید کرده بود: تاکنون با این واحدها مدارا شده اما در صورت ادامه وضع موجود ممکن است گاز برخی از این واحدهای صنعتی قطع شود.

در ۱۵۵ روز نخست سالجاری به طور متوسط روزانه ۱۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاههای کشور مصرف شده است که متوسط مصرف گاز این واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

در حال حاضر تعداد ۵۶ نیروگاه به شبکه ملی گاز ایران متصل هستند که سیاست دولت افزایش گازرسانی به این واحدها برای کاهش مصرف و واردات فرآورده های نفتی است.

همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط ۳۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک به واحدهای پتروشیمی تحویل شده است.