به گزارش افکار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، خبرهای رسیده از کارگروه طرح تحول اقتصادی حکایت از بررسیهای نهایی در مورد افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت ملی هر کیلوگرم گندم دارد که بر این اساس، احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار میگیرد، از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تومان افزایش خواهد یافت.

بر این اساس، آنالیز قیمت‌ها حکایت از آن دارد که احتمالا قیمت هر قرص نان سنگک با ۱۰۰ تومان افزایش به ۵۰۰ تومان، قیمت هر قرص نان تافتون از ۲۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان، قیمت هر قرص نان بربری از ۳۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و قیمت هر قرص نان لواش از ۱۰۰ تومان به ۱۵۰ تومان افزایش می‌یابد.

بر اساس اخبار رسیده، گویا قرار است به ازای هر نفر در هر ماه، ۱۰۰۰ تومان به یارانه پرداختی دولت بابت نان، افزوده شود، این درحالی است که مردم، نانوایان و کارخانجات آرد و دولت، همگی از هدفمند شدن قیمت نان در مرحله اول اجرای طرح، رضایت داشته‌اند.

در این میان به نظر می‌رسد که اگر قیمت نان اندکی افزایش یابد و در مقابل، کیفیت نان یک پله دیگر نیز مطلوب‌تر شود، آنگاه می‌توان توفیق دیگری در پرونده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش گندم، آرد و نان حاصل کرد.

این در حالی است که یارانه گندم، آرد و نان مطابق با اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید ظرف مدت ۵ سال به سمت واقعی شدن پیش رود، بنابراین دولت تصمیم دارد در سال ۹۰ که سال دوم اجرای قانون به شمار می‌رود، قیمت ملی گندم را نیز یک پله بالاتر برد و در مقابل، کیفیت بالاتری را نیز از دولت طلب کند.

البته تصمیم نهایی در این مورد به کارگروه طرح تحول اقتصادی و شخص رئیس جمهور بستگی دارد و باید منتظر بود و دید که چه قیمتی برای نان در سال ۹۰ در نظر گرفته میشود، اما در این میان دولت معتقد است که یکی از گامهای موثر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، موضوع هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان بوده است.