محمود بهمنی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی افزود: نخستین بار بانک مرکزی ازشنبه شمش ۱۲ کیلویی طلا را نیز علاوه بر شمش های یک کیلویی عرضه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: افرادی که به قصد سفته بازی و منفعت طلبی اقدام به خرید طلا می کنند در آینده نزدیک زیان خواهند دید.

بهمنی افزود: اگر نیاز باشد تعداد شعب عرضه کننده سکه را افزایش خواهیم داد.