به گزارشافکارنیوز، علی محمد احمدی افزود: در برخی کشورها حذف سه صفر از پول ملی تجربه موفقی بوده، اما حذف سه صفر از پول ملی زمانی می‌تواند تاثیر مثبت بر اقتصاد داشته باشد که نقدینگی و تورم سرسام آور در اقتصاد کشور مهار شده باشد.
نماینده مردم دهلران آبدانان و دره شهر در مجلس گفت: حذف سه صفر از پول ملی مخالفان و موافقانی دارد که دلایل مخالفان این است که با توجه به توسعه بانکداری و پول الکترونیکی و دریافت‌ها و پرداخت‌های سیستمی دیگر خیلی ضرورت ندارد که هزینه‌ای صرف چاپ اسکناس و مسکوکات بیشتر شود.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در مقابل طرفداران این طرح معتقدند چون از قدرت خرید پول کاسته می‌شود مسکوکات، اسکناس و پول بیشتری صرف انجام معاملات یا همان تقاضای معاملاتی پول می‌شود و این موضوع پر هزینه است. احمدی افزود: حذف سه صفر از پول ملی باعثمی‌شود مردم با پول اسمی کمتر، مبادلات بیشتری انجام دهند.
احمدی اظهار کرد: حذف سه صفر از پول ملی آثار روانی نیز در جامعه در پی خواهد داشت؛ به‌طور مثال اگر از
۱۰۰۰۰ ریال سه صفر برداشته شود یعنی با ۱۰ ریال خرید کردهایم و به نوعی افزایش قدرت پول داشتهایم. وی افزود: آثار روانی به معنی تاثیرات واقعی نیست؛ چون اگر از قیمت اسمی کالا کاسته شود از درآمد نیز کم میشود البته حذف سه صفر منوط به کنترل تورم است، زیرا اگر روند تورم ادامه دار باشد همان ۱۰ریال نیز در مدت حدود یک سال ارزش خود را از دست خواهد داد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: در صورت کنترل تورم و رشد نقدینگی با حذف سه صفر از پول ملی موافق هستم.