به گزارش افکارنیوز، علیرضا دائمی گفت: تهیه سند چشم انداز، تدوین طرح جامع آب و بهره برداری از نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای کشور و نیز سد گتوند از جمله دستاوردهای مهم بخش آب کشور در دولت های نهم و دهم است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با بیان آنکه بخش آب کشور در ۸ سال گذشته به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است در خصوص سند چشم انداز، سیاست ها و راهبردها و تدوین برنامه عملی بلندمدت آب کشور اظهار داشت: این سند در ۲۰۰ نشست کارشناسی و با حضور بیش از یکصد نفر از خبرگان آب کشور در حدود یکهزار و ۵۰۰ برگ مستند تهیه شده و نقش مهمی در برنامه ریزی ۲۰ سال آینده خواهد داشت.

به گفته وی، تهیه چنین سندی در تاریخ مدیریت آب کشور بی سابقه بوده است. دائمی بهنگام سازی طرح جامع آب کشور را نیز یکی از دستاوردهای مهم بخش آب کشور عنوان کرد و ادامه داد: طرح جامع آب کشور در سال ۷۳ تهیه شده بود که در سال ۸۶ ضرورت تهیه طرح جامع آب با توجه به تغییرهای اقلیمی و افزایش مصارف و گذر از فراوانی آب به دوره تنش آبی تبیین شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: از سال ۸۷ تا سال ۹۱ بیش از ۸۰۰ جلد گزارش های مرتبط با طرح جامع آب کشور تهیه و سناریوهای مختلف، برنامه ها و مدل های تصمیم ساز متناسب با پیشرفته ترین فناوری های جهان به کار گرفته شد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو بهره برداری از نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره ای کشور را از دیگر شاخص های عملکردی بخش آب در ۸ سال اخیر عنوان کرد و افزود: در سال جاری نخستین واحد نیروگاه تلمبه ذخیره ای کشور در سیاه بیشه مازندران با ظرفیت حدود یکهزار مگاوات به بهره برداری رسید.

وی این نیروگاه را در زمره بالاترین فناوری های جهان و در منطقه بی نظیر دانست و افزود: ۱۰ سال کار مداوم ده ها هزار کارگر، مهندس و محقق به احداثاین مجموعه بزرگ شامل دو سد و ۴ واحد نیروگاه هر کدام به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات منجر شد.

دائمي بهره برداري از سد گتوند را نيز از ديگر افتخارهای دولت فعلی دانست و گفت: در سال ۹۱ بزرگترین سد خاکی کشور با ظرفیت مخزن ۵.۷ میلیارد مترمکعب، ارتفاع ۱۸۵ متر و ظرفیت تولید انرژی يكهزار مگاوات در گتوند خوزستان به بهره برداری رسید. این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: با احداث این سد، امکان تنظیم آب رودخانه کارون در ترسالی ها و خشکسالی ها فراهم شده است.