به گزارشافکارنیوز، عقبایی اظهار کرد: نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک برای معاملاتی که ارزش آنها تا ۳۰ میلیون تومان نیم صدم درصد حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌شود.

وی افزود: در معاملاتی که ارزش آنها ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است ۷.۵ صدم درصد حق کمیسیون از طرفین معامله اخذ می‌شود و در معاملاتی که ارزش آنها ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است نیم درصد حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک دریافت می‌شود.

به گفته عقبایی مابه‌التفاوت معاملات بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز هم ۲۵ صدم درصد است.

معاون بازرسی اتحادیه کشوری مشاوران املاک تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده معاملات مسکن نیز شش درصد معامله را شامل می‌شود که باید مشاوران املاک از متعاملین دریافت کنند.

هفته گذشته خبری مبنی بر صدور حکم دیوان عدالت اداری برای معافیت مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک اعلام کرد: دیوان عدالت اداری تنها دستور توقف و ملغی شدن اجرای معافیت از مالیات‌ بر ارزش افزوده مشاوران املاک را داده است.

مصطفی قلی خسروی از مشاوران املاک خواست تا زمان اعلام اتحادیه، مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کنند.