به گزارشافکارنیوز، فردا ۳۱ تیرماه سال جاری آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به اصناف و مشاغل است و این مهلت بر اساس قانون دیگر تمدید نخواهد شد و در عین حال افرادی که اظهارنامه مالیاتی خود را طی این ۲ روز باقیمانده ارائه نکنند مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

تیرماه هر سال مودیان مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات های مستقیم مربوط به مشاغل و اصناف سال قبل از آن فرصت دارند و این قانون تمام افراد حقیقی و حقوقی را در بر می گیرد.

این در حالی است که سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی و جاری به ترتیب ۳۳ و ۴۴ درصد است و سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع تولید ناخالص ملی کشور به ۶.۷ درصد می رسد در حالی که در بسیاری از کشورها سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی آن ها بیش از ۶۰ درصد است.

در عین حال به گفته مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور از لحاظ معیار سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور از کشورهای در حال توسعه تا ۵۰ درصد عقب تر هستیم.

در پی برگزاری جلسات سازمان امور مالیاتی و اصناف کشور که البته توافقی بین آنها حاصل نشد، ضریب مالیات صاحبان مشاغل تولیدی تهران و مراکز استان‌ها ۱۴ درصد، سایر نقاط کشور ۱۲ درصد صاحبان، سایر مشاغل در تهران و مراکز استان‌ها ۱۶ درصد و سایر نقاط کشور ۱۴ درصد از سوی سازمان امور مالیاتی به صورت بخشنامه اعلام شد.

صاحبان مشاغل و سایر مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارسال کرده اند، تا پایان مرداد فرصت دارند به صورت دستی یا از طریق ادارات پست مدارک خود را به منظور تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی سراسر کشور ارائه کنند.

مزایایی هم برای افرادی که به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند در نظر گرفته شده است، به این صورت که این مودیان می توانند حداقل ۴۰ درصد مالیات خود را به صورت نقدی و بقیه آن را در اقساط ۶ ماهه بپردازند.

این اقساط به صورت مساوی خواهد بود و تا دی ماه برای آن فرصت در نظر گرفته شده است در عین حال افرادی که اظهارنامه را به صورت دستی ارائه کنند کل مالیات خوداظهاری را همزمان با تسلیم اظهارنامه پرداخت خواهند کرد.