به گزارش افکارنیوز، ارزش این میزان برنج وارداتی هم در مدت زمان یادشده به ۶۰۹ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴۰ درصد افزایش در ارزش و ۹۳ درصد افزایش وزنی را نشان می‌دهد.

هند با ۴۲۰ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار، امارات با ۸۰ میلیون و ۶۱۱ هزار دلار و ترکیه با ۶۱ میلیون و ۶۹ هزار دلار سه کشور عمده مبدا واردات برنج در این مدت بودند.