به گزارش افکارنیوز، برخی دلالان بازار مسکن، مهندسان ناظر و آنهایی که پول کافی برای خریدن یک خانه کامل را ندارند حین انجام پروژه با سازنده هماهنگ می‌کنند تا دو سه متری از خانه را خریداری کند.

بعدها با فروش همین دو سه متر کم‌کم به پول خوبی می‌رسند.

تصور کنید در دنیای خودرو نیز می‌شد چنین حربه‌ای زد. مثلاً با واردکننده معامله می‌کردیم که مثلاً چند کیلویی پورشه پانامرا به ما بفروشد.

یا اینکه به صورت شراکتی با چند نفر از دوستان و آشنایان یک باکستر می‌خریدیم. سهم هر نفر هم می‌شد همان میزان وزنی که مالکش است.

به این صورت که با ۱۷ میلیون پول پرایدی که داشتیم می‌شد تقریباً ۶۱ کیلو کیمن، ۵۶.۵ کیلو باکستر، ۴۰ کیلو کاین هشت سیلندر توربو و فقط ۳۰ کیلو پانامرا هشت سیلندر خرید.

این در حالی است که قیمت هر کیلو پورشه ۹۱۱ معادل حقوق کارمند و مزد یک کارگر است.