به گزارشافکارنیوز، همزمان با افزایش گرمای هوا و اوج گیری مصرف برق تابستانی، یک رکورد جدید مصرف برق به ویزه در سطح سه کلانشهر تهران، البرز و قم به ثبت رسید.

گزارش‌های رسمی وزارت نیرو حاکی از آن است که روز گذشته شنبه ۲۹ تیر ماه پیک مصرف برق کشور ۴۴ هزار و ۱۱۴ مگاوات بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۶۰۰ مگاوات افزایش یافته است.

در این مدت میزان ذخیره برق نیروگاه‌های کشور به یکهزار و ۳۲۷ مگاوات رسیده است ضمن آنکه صنایع کشور روز گذشته سه هزار و ۱۳۴ مگاوات برق مصرف کردند.

از سوی دیگر متناسب با کل کشور متوسط مصرف برق در سه کلانشهر تهران، البرز و قم از ابتدای تابستان سالجاری با افزایش نگران کننده‌ای روبرو شده است.

در این مدت متوسط از کل مصرف برق ایران بیش از ۸ درصدی مصرف برق به تهران، البرز و قم اختصاص یافته است به طوری‌که اوج مصرف برق شبکه برق تهران از هفته پنجم سالجاری از شب به روز منتقل شده و حداکثر آن در روز گذشته(شنبه ۲۹ تیرماه ۹۲) معادل ۸۲۲۰ مگاوات بوده است.

از این رو متوسط مصرف برق تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ۲۵.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

محمدجواد توفیقی هم از افزایش ۸.۴ درصدی مصرف برق استان‌های تهران، البرز و قم از ابتدای تابستان سالجاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: با افزایش دما در روزهای اخیر میزان مصرف برق در ۲۸ روز ابتدایی تابستان در مقایسه با دوره مشابه آن در سال گذشته، ۸.۴ درصد افزایش یافته که ناشی از استفاده گسترده از کولرهای گازی و وسایل برقی غیراستاندارد است.

مدیر دفتر مهندسی اطلاعات و GIS شرکت برق منطقهای تهران با تاکید بر اینکه لازم است با استفاده از وسايل سرمايشي و ساير وسايل الكتريكي با بهرهوری انرژي بالا، جلوگيري از اتلاف انرژي در ساختمانها و رعايت اصول مديريت مصرف انرژي در ساخت و سازها، مصرف انرژي را مديريت کرد، اظهارداشت: با برنامهريزيهاي انجام شده، برق مورد نياز شبكه برق استانهاي تهران، قم و البرز با وجود محدوديتهاي ناشي از تحريمها، به بهترين نحو مديريت و تامين شده است.