به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، مشتريان پيش از اين ميتوانستند تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال به كارتهاي بانك ملي ايران و تا سقف ۳۰ ميليون ريال به كارتهاي ساير بانكهاي عضو شتاب انتقال وجه انجام دهند و از اين پس نيز مي توانند از يك كارت به چندين كارت بانك ملي ايران وجوه مورد نظر خود را انتقال دهند.

مشتریان برای دسترسی به این خدمت می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی بانک ملی ایران به نشانیwww. bmi. ir و انتخاب بخش خدمات الكترونيكي، نسبت به استفاده از سرويس انتقال وجه اينترنتي (شتابي - دستهاي) اقدام كنند.