برتري بانک پارسيان در شاخص بازدهي سرمايه به اين معناست که، اگر چه بانک پارسيان نسبت به برخي بانک هاي کشور سرمايه کمتري از سوي سهامداران در اختيار دارد، با اين وجود در ميزان کسب بازدهي از سرمايه در اختيار، موفق ترين عملکرد را داشته است.

مجله بنکر هر ساله ۱۰۰۰ بانک برتر جهان را در شاخه های مختلفی از جمله؛ میزان سرمایه، حجم دارایی، نسبت سرمایه به حجم دارایی، میزان سود، عملکرد(بازدهی) و سایر نسبت های فنی رتبه بندی و معرفی می کند و نام بانک های برتر را رسما در مجله بنکر اعلام می نماید.

شايان توجه است که در روزهاي اخير نيز بانک پارسيان بر اساس رتبه بندي ۲۰۱۳ نشريه بين المللي The Asset مفتخر به دريافت لوح برترين بانک اسلامي ايران و همچنين لوح برترين بانک ايران در بانکداري خرد شد.