به گزارشافکارنیوز، گمرک ایران اعلام کرد: در مدت یاد شده ده قلم کالای عمده صادراتی به ترتیب شامل متانول(الکل متیلیک) به ارزش ۳۴۹ میلیون دلار، سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره‌های آن به ارزش ۲۹۷ میلیون دلار، قیرنفت به ارزش ۲۹۲ میلیون دلار، اوره حتی به صورت محلول در آب به ارزش ۲۸۳ میلیون دلار، سیمان پورتلند(باستثناء سفید) به ارزش ۲۷۳ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴% به جز نوع پودری به ارزش ۲۱۲ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۱۹۳ میلیون دلار، بوتان مایع شده به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۱۷۲ میلیون دلار و استیرن به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار بوده است.

بنابراین گزارش در سه ماهه نخست سالجاری در میان اقلام عمده صادراتی شاهد افزایش ۶۴درصدی صادرات متانول، ۵۵درصدی سنگ آهن و ۲۲۷درصدی صادرات استیرن بوده‌ایم و این در حالی است که صادرات پلی‌اتیلن، پروپان مایع شده و بوتان مایع شده به ترتیب با ۲۸درصد، ۱۸درصد و ۲۴درصد کاهش همراه بوده است.

همچنين در مدت ياد شده سهم ده قلم كالاي عمده صادراتي فوق الذكر از كل ارزش صادرات غيرنفتي كشورمان به ۶/۶۸درصد رسيد كه اين رقم در سه ماهه نخست سال گذشته ۴/۷۱درصد بود.