به گزارش افکارنیوز، مرکز آمار ایران اعلام کرد: طرح آمارگیری از گردشگران ملی یکی از طرحهای مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری خانوارهای کشور برای بررسی های اقتصادی و تصمیم گیری مدیران و برنامه ریزان در حوزه گردشگری، به صورت فصلی در سطح کشور توسط مرکز آمار ایران و باهمکاری معاونت برنامه ریزی استانداری های کشور به اجرا درآمد.

در این طرح با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعاتی در مورد ویژگی های سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر(با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلی سفر(دیدار بستگان و آشنایان، اقامتگاه های عمومی، چادر و کمپ شخصی و …) هزینه های سفر جمع آوری شد.

منظور از سفر در طرح مزبور عبارت است از جابجایی و ترک محیط معمول توسط یک فرد و بازگشت مجدد به آن و تنها در برگیرنده سفرهایی است که علاوه بر خارج شدن از محیط معمول زندگی فرد مدت آن از یک سال پیوسته کمتر بوده و با هدفی به جز انجام کار و دریافت دستمزد در محل مورد بازدید انجام شده باشد.

نتایج طرح در فصل تابستان سال ۱۳۹۱ نشان می دهد:

حدود ۵۷ درصد خانوارهای کشور که معادل ۱۲ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۱۶ خانوار است، حداقل یک سفر داشته اند. در مقابل حدود ۴۳ درصد یعنی ۹ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۶۸۴ خانوار در این فصل سفری نداشته اند.

همچنین تعداد سفرهای داخلی در فصل تابستان، ۷۰ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۱۳۶ سفر بوده است. بیشترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل تابستان سال ۱۳۹۱ با هدف دیدار دوستان و بستگان(۵۶ درصد) و سپس با هدف های گردش و تفریح(۲۰ درصد) و زیارت(۱۵ درصد) انجام پذیرفته است.

سفرهای با اهداف فوق در مجموع ۹۱ درصد از سفرها را تشکیل داده است ضمن آنکه حدود ۹ درصد از سفرها در فصل تابستان با اهدافی مانند درمان، آموزش و خرید صورت گرفته است.

براساس این گزارش در فصل تابستان ۱۳۹۱،۲۸ درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف دیدار دوستان و بستگان، ۲۷ درصد با هدف گردش و تفریح، ۱۷ درصد با هدف درمان و ۱۱ درصد با هدف زیارت انجام شده است. ۱۷ درصد سفرهای بدون اقامت شبانه با اهدافی مانند آموزش، خرید و کسب و کار صورت گرفته است.

اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل تابستان سال ۱۳۹۱، منزل بستگان و آشنایان با ۶۷ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای با ۱۱ درصد، ویلا و آپارتمان شخصی با ۶ درصد، اقامتگاه عمومی، اقامتگاه سازمانی و چادر و کمپ شخصی هر یک با ۵ درصد و سایر اقامتگاه ها با ۲ درصد بوده است.

همچنین شهرستان های مشهد، تهران، قم، رشت، اصفهان، شیراز، قزوین، ساری، لاهیجان و چالوس دارای بیشترین تعداد سفر بوده اند. اما توجه به این نکته ضروریست که الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر، در این شهرستان ها با هم متفاوت است. عمده سفرها در شهرستان های مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، ساری و چالوس از نوع سفرهای با اقامت شبانه و عمده سفرها در شهرستان های رشت، قم، قزوین و لاهیجان از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است.