مديركل آموزش و پرورش و مديركل نوسازي مدارس استان كهگيلويه و بويراحمد با اهداي لوحي، از عملكرد فرشاد حيدري مديرعامل بانك ملي ايران در امر مقدس مدرسهسازي در مناطق محروم استان قدرداني كردند.

همچنین در متن این لوح از تلاش‌ها و پیگیری‌‌های بیژن مقدم بیرانوند رئیس اداره امور شعب این استان تقدیر شده است.

گفتني است بانك ملي ايران مبلغ يك ميليارد ريال جهت ساخت مدرسه در مناطق محروم استان كهگيلويه و بويراحمد اختصاص داده است.