به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرگانی استان تهران اعلام کرد: کلیه واحدهای صنفی قصابی گوسفندی دارای پروانه کسب می توانند برای دریافت گوشت گوسفندی بصورت لاشه و به نرخ تنظیم بازار به سازمان بازرگانی یا اتحادیه مربوطه مراجعه کنند.

این سازمان تاکید کرده است: هیچگونه محدودیتی در میزان عرضه وجود ندارد.