سید شمس الدین حسینی در پاسخ به پرسشهای متعدد در مورد مبلغ یارانه های نقدی گفت: هر زمان که این مبلغ وارد حسابهای افراد شود، رقمها نیز مشخص خواهد شد.

به گزارش مهر، وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به سناریوهای مختلفی که در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها تدوین شده است، گفت: هم اکنون نمی توانم مبلغ و حتی کف و سقف یارانه های نقدی را با وجود اینکه مبلغ آن را می دانم، اعلام کنم زیرا به مصلحت نیست.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: به جای اینکه سئوالی را مبنی بر اعلام مبلغ یارانه های نقدی چندین بار از من بپرسید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ما کمک کنید، زیرا ما امروز نیاز به کار ژورنالیستی در راستای هدفمند کردن یارانه ها نداریم.

حسینی هدف از اجرای این طرح را کمک به طبقات ضعیف و تحقق عدالت عنوان و بیان کرد: افرادی که دارای استطاعت مالی هستند و می توانند زندگی خود را پس از اصلاح قیمتها همچون زمان حال بگذرانند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؛ همان گونه که من نیز انصراف خود را اعلام کردم و بسیاری از افراد دیگر نیز می توانند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

وی خاطر نشان کرد: در روز موعود و با دریافت مجوز کارگروه تمام سناریوهای مربوط به هدفمندی یارانه ها را با تمام جزئیات اعلام خواهم کرد ولی تا قبل از آن زمان چنین سئوالاتی را از من نپرسید گرچه پاسخ آن را می دانم اما به خاطر مصلحت کشور نباید اعلام کنم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه با اصلاح قیمتها، قیمت بنزین نیز افزایش خواهد یافت، مبلغ آن را اعلام نکرد.